EVENTS & ORGANIZE

RETURN TO PREVIOUS PAGE

คุณจ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร ร่วมเป็นคณะกรรม ตัดสินการประกวดไวรัลคลิป
"กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Think Eat Save Contest)"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศผลรางวัล Think Eat Save Contest 2017 ประกวดคลิปสั้น (Viral Video)
ภายใต้หัวข้อ “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2560 โดยผลงาน “GARBAGE”
ทีมจากโรงเรียนทุ่งสง และผลงาน “GOD BLESS THAILAND” ทีมจากมหาวิทยาลัยรังสิต
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัลรวม 60,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

คุณสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน    รอบตัดสิน 9 ทีมสุดท้าย
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Think Eat Save Contest” ชิงเงิน
รางวัลรวม 100,000 บาท ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณจ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร นักแสดง พิธีกร และผู้จัดรายการชั้นนำ,
คุณบัณฑิต ทองดี ผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์
 
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ Think Eat Save Contest เริ่มเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป   
ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ “เปลี่ยน” การใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาว 2-5 นาที
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560  ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า  50 ทีม โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการ
ปรับให้มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ผลงาน “GARBAGE” จากทีมโรงเรียนทุ่งสง คุณภูวดล ปวงปะชัง,
คุณกวีวัฒน์ เงินทอง, คุณจิรานุวัฒน์ ท่าสว่าง, คุณสานนท์ จงไกรจักร และคุณเบญจมาศ หนูสม และผลงาน “GOD BLESS THAILAND”
จากทีมมหาวิทยาลัยรังสิตคุณเลออนฮาร์ด สิงหัทย์ ลีทเกนฮอสท์, คุณสิรภัทร เกตุแก้ว, คุณพงศ์สิริชัย นำสุวรรณ,
คุณศักดิ์สิทธิ์ เทพไพบูลย์รัตน์, คุณสรรค์ฉัตร พรมสวัสดิ์, คุณกิตติพงศ์ ปิ่นแก้ว, คุณธิติ เวียนศิริ, คุณศุภณัฐ ต่วนมีบุญ,
คุณณัฐภัทร สุดสวาท และคุณคีต์ตะวัน มนูเสวต คว้าเงินรางวัล 30,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ผลงาน “ตู่ออแกนิค” จากทีมเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง คุณเสรีภาพ สอนโพธิ์ และคุณเก็บตะวัน
ก่อพาณิชย์เจริญ คว้าเงินรางวัล 10,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ผลงาน “ชิลอย่างมีสเต็ปตามคอนเซ็ปต์คนรุ่นใหม่” จากทีมโรงเรียนราชดำริ คุณศุภชัย
ใจน้อย, คุณสิริภาส วงษ์ด้วง, คุณนครินทร์ ไชยวงศา, คุณธีรภัทร แสนสามารถ,    คุณภูรินท์ พุฒซ้อน, คุณปิยทัศน์ จันทร์พรหม
และคุณณัฐณิชา ชาทอง ผลงาน “HERO” จากทีมบุคคลทั่วไป คุณภัทรกฤต นามวรรณ, คุณภัทราพร พิทักษ์ธรรม และคุณนรฤทธิ์
ตั้งพานิชยานนท์ ผลงาน “คุณยายรักษ์โลก” จากทีมบุคคลทั่วไป คุณคฑาวุธ ดวงอินทร์ และคุณลักขณา รังสี
ผลงาน “THINKING SAVE IN THE WORLD” จากทีมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คุณเบญจวรรณ อินทร์อารีย์ ผลงาน “อดีต
อนาคตเพียงคิดก็เปลี่ยน” จากทีมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณจิรกิตติ์ เวียงแก้ว, คุณเสฎฐวุฒิ บุญทศ, คุณจิรกิตต์ พลคะชา,
คุณชานนท์ แซ่ว่อง, คุณวรวัตร ตงเท่ง, คุณคณุตม์ มุ่งเจริญ และคุณจตุพร ลิ้มสวัสดิ์ ผลงาน “WORLD I DEA” จากทีมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
คุณเมวียา เตชะวิทย์ คว้าเงินรางวัล 5,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตรสามารถรับชมผลงานที่ได้รับรางวัล
ได้ทางแฟนเพจ THINK EAT SAVE Contest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(