stdClass Object ( [id] => 437 [language] => th [translate_id] => 437 [user_id] => 1 [type] => event_organize [category] => [thumb] => 1422255299-5201.jpg [title] => Smirnoff on trade activation Lost Star2014 [desc] => [slug] => smirnoff-on-trade-activation-lost-star2014 [content] =>

Smirnoff on trade activation Lost Star2014

 

[meta_title] => [meta_description] => [meta_keywords] => [created_at] => 2014-11-24 00:00:00 [updated_at] => 2015-12-21 12:21:46 [deleted_at] => [order] => 15 [status] => 1 [homepage] => 0 [catename] => Promotion&Product Launch ) stdClass Object ( [id] => 436 [language] => th [translate_id] => 436 [user_id] => 1 [type] => event_organize [category] => [thumb] => 1422000075-8811.jpg [title] => Johnnie Walker Gold 2014 [desc] => [slug] => johnnie-walker-gold-2014 [content] =>
 Johnnie Walk Gold Reserve House of Gold 2014
 
[meta_title] => [meta_description] => [meta_keywords] => [created_at] => 2014-11-25 00:00:00 [updated_at] => 2015-12-21 12:21:29 [deleted_at] => [order] => 14 [status] => 1 [homepage] => 0 [catename] => Promotion&Product Launch ) stdClass Object ( [id] => 234 [language] => th [translate_id] => 234 [user_id] => 1 [type] => event_organize [category] => [thumb] => 1408953648-8483.jpg [title] => Pernod Ricard Memorable Gift for Friendship [desc] => [slug] => pernod-ricard-memorable-gift-for-friendship [content] =>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[meta_title] => [meta_description] => [meta_keywords] => [created_at] => 2014-08-25 00:00:00 [updated_at] => 2015-12-21 12:21:14 [deleted_at] => [order] => 13 [status] => 1 [homepage] => 0 [catename] => Promotion&Product Launch ) stdClass Object ( [id] => 46 [language] => th [translate_id] => 46 [user_id] => 1 [type] => event_organize [category] => [thumb] => 1408948924-5230.jpg [title] => S&P Kitchen for Kids [desc] => บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องกับโครงการ S&P Kitchen for kids ปี 6 [slug] => sp-kitchen-for-kids [content] =>
 
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องกับโครงการ S&P Kitchen for kids ปี 6 เพื่อพัฒนาโรงครัวและโรงอาหารของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งสนับสนุนการทำเกษตรยั่งยืนเพื่อความปลอดภัยในเรื่องโภชนาการให้ถูกสุขลักษณะ โดยมีเป้าหมายปีละ 2 แห่ง ซึ่งปีนี้ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีศิลปินสองหนุ่ม รุจ เดอะสตาร์ และ เจษฎ์ พิพัฒน์ อาสามาร่วมกิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้กับน้องๆ และมีการมอบโรงครัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม และ 13 มิถุนายน 2557 ตามลำดับ
 
 
 
 
มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าโครงการ S&P Kitchen for kids จัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 6 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคมโดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีให้กับผู้บริโภคและเยาวชนของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำทั่วทุกภาคของประเทศ ในปีนี้ได้ไปปรับปรุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36 จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมทะเลอยู่เสมอ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเข้ามาดูแลปรับปรุงโรงครัวให้ถูกหลักอนามัยมากขึ้น เพื่อโภชนาการที่ดีของเด็กๆ สำหรับแห่งที่สองเป็นโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งทางโรงเรียนยังไม่มีห้องครัวที่ถูกหลักโภชนาการ เดิมเป็นครัวเปิดที่ใช้ปรุงอาหารให้นักเรียนรับประทานและใช้สำหรับทำการเรียนการสอนวิชาคหกรรมให้กับนักเรียนด้วย ปีนี้ทางบริษัทฯ จึงมาสร้างโรงครัวให้กับโรงเรียนทั้งหลัง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องครัว อาทิ เตาแก๊ส ซิงค์ โต๊ะตู้เตรียมสเตนเลส ตู้เย็น ที่คว่ำจาน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้ทางโรงเรียนมีสุขลักษณะ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ต จัดมอบโรงเพาะเห็ดและโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา มอบเงินสนับสนุนการจัดทำ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชาวบ้านและนักเรียนได้เข้ามาศึกษาหาและยังสามารถยืมอุปกรณ์การเกษตรของโรงเรียนไปใช้ได้ โดยทางโรงเรียนจะเริ่มจากทำสวนมะละกอและไร่ข่า เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสดสะอาด และใช้เป็นแหล่งการศึกษาหาความรู้ให้กับเยาวชนอีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งได้ทำอาหารกลางวัน และนำขนมมามอบให้กับทางโรงเรียนด้วย
 
 
 
 
 
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ามอบโอกาสทางทางการศึกษาให้กับนักเรียน โดยเข้ามารับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.3 เพื่อศึกษาต่อระดับปวช. เปิดโอกาสด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้การศึกษากับเด็กด้อยโอกาสได้เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบมาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีงานรองรับเมื่อเรียนจบอีกด้วย
 
 
[meta_title] => [meta_description] => [meta_keywords] => [created_at] => 2014-08-15 00:00:00 [updated_at] => 2015-12-21 12:20:49 [deleted_at] => [order] => 12 [status] => 1 [homepage] => 0 [catename] => Promotion&Product Launch ) stdClass Object ( [id] => 232 [language] => th [translate_id] => 232 [user_id] => 1 [type] => event_organize [category] => [thumb] => 1408953069-4470.jpg [title] => Areeya Property Grand Opening [desc] => [slug] => areeya-property-grand-opening [content] =>
 
 
 
 
 
 
[meta_title] => [meta_description] => [meta_keywords] => [created_at] => 2014-08-25 14:51:09 [updated_at] => 2015-12-21 12:20:33 [deleted_at] => [order] => 11 [status] => 1 [homepage] => 0 [catename] => Promotion&Product Launch ) stdClass Object ( [id] => 227 [language] => th [translate_id] => 227 [user_id] => 1 [type] => event_organize [category] => [thumb] => 1408950170-3916.jpg [title] => งานแถลงข่าวของ กสทช. ณ ห้องประชุม หอประชุมกองทัพบก [desc] => งานแถลงข่าวของ กสทช. ณ ห้องประชุม หอประชุมกองทัพบก [slug] => งานแถลงข่าวของ-กสทช-ณ-ห้องประชุม-หอประชุมกองทัพบก [content] =>
งานแถลงข่าวของ กสทช.
ณ ห้องประชุม หอประชุมกองทัพบก
 
 
 
 
[meta_title] => [meta_description] => [meta_keywords] => [created_at] => 2014-08-25 14:02:50 [updated_at] => 2015-12-21 12:20:14 [deleted_at] => [order] => 10 [status] => 1 [homepage] => 0 [catename] => Conference & Seminar ) stdClass Object ( [id] => 434 [language] => th [translate_id] => 434 [user_id] => 1 [type] => event_organize [category] => [thumb] => 1421989582-8441.jpg [title] => Diageo Bar Academy Project 2014 [desc] => [slug] => diageo-bar-academy-project-2014 [content] =>
Diageo Bar Academy Project 2014 
 
[meta_title] => [meta_description] => [meta_keywords] => [created_at] => 2014-12-20 00:00:00 [updated_at] => 2015-12-21 11:50:46 [deleted_at] => [order] => 9 [status] => 1 [homepage] => 0 [catename] => Conference & Seminar ) stdClass Object ( [id] => 33 [language] => th [translate_id] => 33 [user_id] => 1 [type] => event_organize [category] => [thumb] => 1408949869-4003.JPG [title] => STAR ALLIANCE Staff Workshop 2013 [desc] => งานสัมนาพนักงานบริษัทในเครือ Star Alliance Star Alliance Staff Workshop 2013 ที่ Royal Hills Golf Resort & Spa จ.นครนายก [slug] => star-alliance-staff-workshop-2013 [content] =>
งานสัมนาพนักงานบริษัทในเครือ Star Alliance
Star Alliance Staff Workshop 2013
ที่ Royal Hills Golf Resort & Spa
จ.นครนายก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[meta_title] => [meta_description] => [meta_keywords] => [created_at] => 2014-08-25 00:00:00 [updated_at] => 2015-12-21 11:50:30 [deleted_at] => [order] => 8 [status] => 1 [homepage] => 0 [catename] => Conference & Seminar ) stdClass Object ( [id] => 226 [language] => th [translate_id] => 226 [user_id] => 1 [type] => event_organize [category] => [thumb] => 1408944120-4959.jpg [title] => Nestle Team Building 2010 [desc] => Nestle Team Building 2010 Super Star Party @ Sea Sand Sun Pattaya 20-21 December 2010 [slug] => nestle-team-building-2010 [content] =>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[meta_title] => [meta_description] => [meta_keywords] => [created_at] => 2010-12-20 00:00:00 [updated_at] => 2015-12-21 10:42:55 [deleted_at] => [order] => 7 [status] => 1 [homepage] => 0 [catename] => Conference & Seminar ) stdClass Object ( [id] => 231 [language] => th [translate_id] => 231 [user_id] => 1 [type] => event_organize [category] => [thumb] => 1408952126-3427.jpg [title] => งานมหกรรมอาหารและของดีเมืองสมุยครั้งที่ 7 [desc] => งานมหกรรมอาหารและของดีเมืองสมุยครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2553 ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน อ.เมืองสมุย จ.สุราษฎร์ธานี [slug] => งานมหกรรมอาหารและของดีเมืองสมุยครั้งที่-7 [content] =>
 
 
งานมหกรรมอาหารและของดีเมืองสมุยครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2553
ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน อ.เมืองสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[meta_title] => [meta_description] => [meta_keywords] => [created_at] => 2010-08-18 00:00:00 [updated_at] => 2015-02-13 10:11:22 [deleted_at] => [order] => 6 [status] => 1 [homepage] => 0 [catename] => Fair&Festival ) stdClass Object ( [id] => 30 [language] => th [translate_id] => 30 [user_id] => 1 [type] => event_organize [category] => [thumb] => 1408952445-2749.jpg [title] => Thailand Eco & Adventure Travel Mart 2010 งานผจญภัยเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม [desc] => การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเทศกาลการท่องเที่ยวรูปแบบการผจญภัย“Thailand Eco & Adventure Travel Mart 2010” ณ รอแยลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดพิธีเปิดงานขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา [slug] => thailand-eco-adventure-travel-mart-2010-งานผจญภัยเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม [content] =>
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเทศกาลการท่องเที่ยวรูปแบบการผจญภัย“Thailand Eco & Adventure Travel Mart 2010” ณ รอแยลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดพิธีเปิดงานขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา
 
 
บรรยากาศภายในงาน มีการรวมตัวของผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวผจญภัยมาออกบูธ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบผจญภัยเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติของภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ภายในงานมีการจัดแสดงงานและสาธิตวิธีการทำสินค้าหัตถกรรมจากสมาคมต่างๆ อาทิ สาธิตการทำว่าว เครื่องปั้นดินเผา แกะสลักไม้ และการนวดแผนไทย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นกิจกรรมการท่องเที่ยวผจญภัยเชิงอนุรักษ์ ต้อนรับหน้าฝน หน้าที่เหมาแก่การผจญภัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[meta_title] => [meta_description] => [meta_keywords] => [created_at] => 2010-06-24 00:00:00 [updated_at] => 2015-02-13 10:11:22 [deleted_at] => [order] => 5 [status] => 1 [homepage] => 0 [catename] => Fair&Festival ) stdClass Object ( [id] => 229 [language] => th [translate_id] => 229 [user_id] => 1 [type] => event_organize [category] => [thumb] => 1408951275-6157.png [title] => งาน Setup Booth Fluocaril [desc] => [slug] => งาน-setup-booth-fluocaril [content] =>
 
 
[meta_title] => [meta_description] => [meta_keywords] => [created_at] => 2014-08-25 14:21:15 [updated_at] => 2015-02-13 10:08:09 [deleted_at] => [order] => 4 [status] => 1 [homepage] => 0 [catename] => Exhibitions )
S A N F A H - EVENTS & ORGANIZE

EVENTS & ORGANIZE

Smirnoff on trade activation Lost Star2014

Promotion&Product Launch

 > อ่านต่อ

Johnnie Walker Gold 2014

Promotion&Product Launch

 > อ่านต่อ

Pernod Ricard Memorable Gift for Friendship

Promotion&Product Launch

 > อ่านต่อ

S&P Kitchen for Kids

Promotion&Product Launch

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องกับโครงการ S&P Kitchen for kids ปี 6

 > อ่านต่อ

Areeya Property Grand Opening

Promotion&Product Launch

 > อ่านต่อ

งานแถลงข่าวของ กสทช. ณ ห้องประชุม หอประชุมกองทัพบก

Conference & Seminar

งานแถลงข่าวของ กสทช. ณ ห้องประชุม หอประชุมกองทัพบก

 > อ่านต่อ

Diageo Bar Academy Project 2014

Conference & Seminar

 > อ่านต่อ

STAR ALLIANCE Staff Workshop 2013

Conference & Seminar

งานสัมนาพนักงานบริษัทในเครือ Star Alliance Star Alliance Staff Workshop 2013 ที่ Royal Hills Golf Resort & Spa จ.นครนายก

 > อ่านต่อ

Nestle Team Building 2010

Conference & Seminar

Nestle Team Building 2010 Super Star Party @ Sea Sand Sun Pattaya 20-21 December 2010

 > อ่านต่อ

งานมหกรรมอาหารและของดีเมืองสมุยครั้งที่ 7

Fair&Festival

งานมหกรรมอาหารและของดีเมืองสมุยครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2553 ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน อ.เมืองสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 > อ่านต่อ

Thailand Eco & Adventure Travel Mart 2010 งานผจญภัยเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Fair&Festival

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเทศกาลการท่องเที่ยวรูปแบบการผจญภัย“Thailand Eco & Adventure Travel Mart 2010” ณ รอแยลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดพิธีเปิดงานขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา

 > อ่านต่อ

งาน Setup Booth Fluocaril

Exhibitions

 > อ่านต่อ
 

Smirnoff on trade activation Lost Star2014

Johnnie Walker Gold 2014

Pernod Ricard Memorable Gift for Friendship

S&P Kitchen for Kids

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องกับโครงการ S&P Kitchen for kids ปี 6

Areeya Property Grand Opening

งานแถลงข่าวของ กสทช. ณ ห้องประชุม หอประชุมกองทัพบก

งานแถลงข่าวของ กสทช. ณ ห้องประชุม หอประชุมกองทัพบก

Diageo Bar Academy Project 2014

STAR ALLIANCE Staff Workshop 2013

งานสัมนาพนักงานบริษัทในเครือ Star Alliance Star Alliance Staff Workshop 2013 ที่ Royal Hills Golf Resort & Spa จ.นครนายก

Nestle Team Building 2010

Nestle Team Building 2010 Super Star Party @ Sea Sand Sun Pattaya 20-21 December 2010

งานมหกรรมอาหารและของดีเมืองสมุยครั้งที่ 7

งานมหกรรมอาหารและของดีเมืองสมุยครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2553 ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน อ.เมืองสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

Thailand Eco & Adventure Travel Mart 2010 งานผจญภัยเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเทศกาลการท่องเที่ยวรูปแบบการผจญภัย“Thailand Eco & Adventure Travel Mart 2010” ณ รอแยลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดพิธีเปิดงานขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา

งาน Setup Booth Fluocaril