JOIN US

REGISTER WITH US

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท สานฟ้า จำกัด 1411 ลาดพร้าว 94 หมู่บ้านทาวน์ อิน ทาวน์
ซอย 3/4 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

เปิดรับผู้ร่วมงานตำแหน่ง

 

ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างภาพ 1 ตำแหน่ง

คุญสมบัติ
 • มีหน้าที่มาตรฐานงานผู้ช่วยช่างภาพ
 • Set และดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้
 • ดูแล รับผิดชอบไฟล์งานที่ถ่ายทำมาได้
 • ขยัน และ ซื่อสัตย์
 

ตำแหน่ง Account Executive 2 ตำแหน่ง (ญ. 1, ช. 1)

คุญสมบัติ
 • เพศหญิง และ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพและหน้าตาดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาที่ดี สามารถประสานผลประโยชน์ขององค์กรกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากที่สุด
 • มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความใฝ่รู้ และสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรู้รอบทันและทันเหตุการณ์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 
 

ตำแหน่ง Creative Marketing 1 ตำแหน่ง

คุญสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์, โฆษณา, การตลาด หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพและหน้าตาดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น
 • มีความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ในการคิดและออกแบบสื่อโฆษณา สามารถจัดแคมเปญด้านการตลาดได้หลากหลาย
 • มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน
 • มีความเข้าใจ ความสามารถด้านการตลาด
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • หากมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ตำแหน่ง Creative (ฝ่ายผลิต)

คุญสมบัติ
 • เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความเข้าใจวงการบันเทิง และมีประสบการณ์ตรงด้านสื่อโทรทัศน์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดงาน สามารถคิดนอกกรอบ และชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
 • มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ สามารถทำงานในระยะเวลาที่กำหนดได้
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตรายการโทรทัศน์
 • สามารถออกกองถ่าย และทำงานนอกเวลาได้
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ตำแหน่ง Event Creative

คุญสมบัติ
 • เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์, โฆษณา, การตลาด หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และความเข้าใจงาน Event
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดและวางแผนรูปแบบงาน Event ได้อย่างน่าสนใจ
 • มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น และชอบในงานบริการ
 • มีทัศนคติบวก สามารถทำงานได้หลากหลาย
 • สามารถทำงานดึก ล่วงเวลา หรือทำงานต่างจังหวัดได้
 • หากมียานพาหนะรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 • คิดคอนเซ็ปต์งาน และนำเสนอโปรเจ็กต์ เพื่อขายงานแก่ลูกค้า มีประสบการณ์การคิดคอนเซ็ปต์งาน Event หรืองานออกแบบมาอย่างน้อย 1 ปีเป็นอย่างต่ำ
 • วางแผนรูปแบบงานต่างๆ อาทิ งานเปิดตัวสินค้า งานสัมมนา และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นต้น
 • ควบคุมคอนเซ็ปต์งาน ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
 • ทำ Presentation Proposal เพื่อเสนอลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและสื่อสารกับทีมงานภายในบริษัท
 
 
Download Application Form
 
เข้ามาสมัครได้ที่ 1411 ลาดพร้าว 94 ทาวส์อินทาวส์ 3/4 โทร.02-5309020-5 ต่อ 0