JOIN US

REGISTER WITH US

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท สานฟ้า จำกัด 1411 ลาดพร้าว 94 หมู่บ้านทาวน์ อิน ทาวน์
ซอย 3/4 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

เปิดรับผู้ร่วมงานตำแหน่ง

 

ตำแหน่ง Graphic Design

คุญสมบัติ
Responsibilities :
 • ออกแบบ และสร้างสรรค์สื่อโฆษณาทุกชนิด

Qualifications :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อโฆษณา อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่นชอบความท้าทาย และแปลกใหม่
 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบกราฟิกและตีโจทย์คอนเซ็ปของงานออกแบบกราฟิก
 • มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือในการออกแบบกราฟิก ได้แก่ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,  3D max หรือโปรแกรมต่างที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกแบบเวที หรือเปอร์สเปคทีฟ ได้
 • สามารถรับงานได้หลายงานและทำให้เสร็จภายในเวลาที่โปรเจคนั้นกำหนดได้
 • มีความละเอียดในการผลิตงานกราฟิก
 

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง

คุญสมบัติ
 •     เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 •     จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 •     มีความรอบคอบและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 •     มีทักษะในการเจรจางาน และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
 •     หากใช้โปรแกรม Express ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ตำแหน่ง Creative Marketing 1 ตำแหน่ง

คุญสมบัติ
 • เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์, โฆษณา, การตลาด หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพและหน้าตาดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น
 • มีความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ในการคิดและออกแบบสื่อโฆษณา สามารถจัดแคมเปญด้านการตลาดได้หลากหลาย
 • มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน
 • มีความเข้าใจ ความสามารถด้านการตลาด
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ Online และ Offline จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ตำแหน่ง Account Executive 1 ตำแหน่ง

คุญสมบัติ
 
 • เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพและหน้าตาดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาที่ดี สามารถประสานผลประโยชน์ขององค์กรกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากที่สุด
 • มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความใฝ่รู้ และสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรู้รอบทันและทันเหตุการณ์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 
 
Download Application Form
 
เข้ามาสมัครได้ที่ 1411 ลาดพร้าว 94 ทาวส์อินทาวส์ 3/4 โทร.02-5309020-5 ต่อ 0