ON AIR ดาราศาสตร์

RETURN TO PREVIOUS PAGE

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 21 ศาสตร์แห่งมวยไทย

 Dec 29, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 21 ศาสตร์แห่งมวยไทย ออกอากาศ 20 ธ.ค. 2557

 > อ่านต่อ 

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 20 ศาสตร์แห่งตำรับอาหารชาววัง

 Dec 29, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 20 ศาสตร์แห่งตำรับอาหารชาววัง ออกอากาศ 13 ธ.ค. 2557

 > อ่านต่อ 

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 19 ศาสตร์แห่งงานใบตองและดอกไม้สด

 Dec 29, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 19 ศาสตร์แห่งงานใบตองและดอกไม้สด ออกอากาศ 6 ธ.ค. 2557

 > อ่านต่อ 

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 18 ศาสตร์แห่งหุ่นกระบอกไทย

 Dec 29, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 18 ศาสตร์แห่งหุ่นกระบอกไทย ออกอากาศ 29 พ.ย. 2557

 > อ่านต่อ 

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 17 ศาสตร์แห่งเพลงโคราช

 Dec 29, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 17 ศาสตร์แห่งเพลงโคราช ออกอากาศ 22 พ.ย. 2557

 > อ่านต่อ 

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 16 ศาสตร์แห่งดนตรีไทย

 Dec 29, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 16 ศาสตร์แห่งดนตรีไทย ออกอากาศ 15 พ.ย. 2557

 > อ่านต่อ 

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 15 ศาสตร์แห่งผ้าไหมไทย

 Dec 29, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 15 ศาสตร์แห่งผ้าไหมไทย ออกอากาศ 8 พ.ย. 2557

 > อ่านต่อ 

ดาราศาสตร์ ตอนที่ 14 ศาสตร์แห่งงานช่างหล่อ

 Nov 6, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 14 ศาสตร์แห่งงานช่างหล่อ ออกอากาศ 1 พฤศจิกายน 2557

 > อ่านต่อ 

ดาราศาสตร์ ตอนที่ 13 ศาสตร์แห่งเครื่องปั้นดินเผา

 Nov 6, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 13 ศาสตร์แห่งเครื่องปั้นดินเผา ออกอากาศ 25 ตุลาคม 2557

 > อ่านต่อ 

ดาราศาสตร์ตอนที่ 12 ศาสตร์แห่งหนังใหญ่

 Oct 28, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 12 ศาสตร์แห่งหนังใหญ่ ออกอากาศ 18 ตุลาคม 2557

 > อ่านต่อ 

ดาราศาสตร์ตอนที่ 11 ศาสตร์แห่งกลองสะบัดชัย

 Oct 28, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 11 ศาสตร์แห่งกลองสะบัดชัย ออกอากาศ 11 ตุลาคม 2557

 > อ่านต่อ 

ดาราศาสตร์ตอนที่ 10 ศาสตร์แห่งควานช้าง

 Oct 28, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 10 ศาสตร์แห่งควานช้าง ออกอากาศ 4 ตุลาคม 2557

 > อ่านต่อ