ON AIR ดาราศาสตร์

RETURN TO PREVIOUS PAGE

ดาราศาสตร์ตอนที่ 9 ศาสตร์แห่งการแทงหยวก

 Oct 28, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 9 ศาสตร์แห่งการแทงหยวก ออกอากาศ 27 กันยายน 2557

 > อ่านต่อ 

ดาราศาสตร์ตอนที่ 8 ศาสตร์แห่งโคมล้านนา

 Oct 28, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 8 ศาสตร์แห่งโคมล้านนา ออกอากาศ 20 กันยายน 2557

 > อ่านต่อ 

ดาราศาสตร์ตอนที่ 7 ศาตร์แห่งการฟ้อนเมือง

 Oct 28, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 7 ศาตร์แห่งการฟ้อนเมือง ออกอากาศ 13 กันยายน 2557

 > อ่านต่อ 

ดาราศาสตร์ตอนที่ 6 ศาสตร์แห่งการจักสาน

 Oct 28, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 6 ศาสตร์แห่งการจักสาน ออกอากาศ 6 กันยายน 2557

 > อ่านต่อ 

ดาราศาสตร์ตอนที่ 5 ศาสตร์แห่งกลองยาว

 Oct 28, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 5 ศาสตร์แห่งกลองยาว ออกอากาศ 30 สิงหาคม 2557

 > อ่านต่อ 

ดาราศาสตร์ตอนที่ 4 ศาสตร์แห่งสมุนไพรไทย

 Oct 28, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 4 ศาสตร์แห่งสมุนไพรไทย ออกอากาศ 23 สิงหาคม 2557

 > อ่านต่อ 

ดาราศาสตร์ ตอนที่ 3 สนุก มันส์ ฮา แพร พิมพ์ลดา เรียนรู้ชีวิตคนและควาย

 Oct 30, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 3 สนุก มันส์ ฮา แพร พิมพ์ลดา เรียนรู้ชีวิตคนและควาย ออกอากาศ 16 สิงหาคม 2557

 > อ่านต่อ 

ดาราศาสตร์ ตอนที่ 2 ทั้งร้อง ทั้งเต้น ทั้งรำ ลิเกครั้งแรกของ อ้วน รังสิต

 Oct 30, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 2 ทั้งร้อง ทั้งเต้น ทั้งรำ ลิเกครั้งแรกของ อ้วน รังสิต ออกอากาศ 9 สิงหาคม 2557

 > อ่านต่อ 

ดาราศาสตร์ ตอนที่ 1 เตชินท์ เลิกร้องเพลงมา ฟันดาบ

 Oct 30, 2014

รายการดาราศาสตร์ ตอนที่ 1 เตชินท์ เลิกร้องเพลงมา ฟันดาบ ออกอากาศ 2 สิงหาคม 2557

 > อ่านต่อ