ตอนพาเที่ยวจันทบุรี ตอนที่ 1

RETURN TO PREVIOUS PAGE
 

"เดินทางในคอนเซปต์ “เส้นทางน้ำพระทัย มอบสายใยสู่ท้องทะเล” ในครั้งนี้ เราเดินทางไปที่ จ.จันทบุรี เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจันทบูร ภายใน ตลาดน้ำพุ รวมทั้งตามรอยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดนี้ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขุดคลองระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาอุทกภัย ที่ โครงการคลองบายพาสตามแนวทางพระราชดำริ จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านให้กับสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ"

รายการ สมุดโคจร ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 21:15-22:00 น. ทางช่อง ททบ.5
 

ตอนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ