ON AIR หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้

RETURN TO PREVIOUS PAGE

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่
พ่อให้ ตอนที่ 26 "ศูนย์การเรียนรู้การสินค้าเกษตร"_14.04.61

 May 21, 2018

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป (ช่วงหน่ึงของรายการสมุดโคจร On The Way) ทางช่อง 28 (3SD)

 > อ่านต่อ 

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่
พ่อให้ ตอนที่ 25 "สห+ภาพ"_07.04.61

 May 10, 2018

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป (ช่วงหน่ึงของรายการสมุดโคจร On The Way) ทางช่อง 28 (3SD)

 > อ่านต่อ 

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่
พ่อให้ ตอนที่ 24 "โรงละครแห่งชาติ" _31.03.61

 May 5, 2018

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป (ช่วงหน่ึงของรายการสมุดโคจร On The Way) ทางช่อง 28 (3SD)

 > อ่านต่อ 

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่
พ่อให้ ตอนที่ 23 รวมใจตามรอยพ่อ_24.03.61

 Apr 30, 2018

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป (ช่วงหน่ึงของรายการสมุดโคจร On The Way) ทางช่อง 28 (3SD)

 > อ่านต่อ 

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่
พ่อให้ ตอนที่ 22 นักเขียนสารคดี_17.03.61

 Apr 20, 2018

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป (ช่วงหน่ึงของรายการสมุดโคจร On The Way) ทางช่อง 28 (3SD)

 > อ่านต่อ 

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่
พ่อให้ ตอนที่ 21 บ้านจ๊างนัก_10.03.61

 Apr 13, 2018

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป (ช่วงหน่ึงของรายการสมุดโคจร On The Way) ทางช่อง 28 (3SD)

 > อ่านต่อ 

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่
พ่อให้ ตอนที่ 20 "บ้านไร่กองขิง"_03.03.61

 Apr 5, 2018

ช่วงหนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา17:00 น. เป็นต้นไป (ช่วงหนึ่งของรายการสมุดโคจร On The Way)

 > อ่านต่อ 

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่
พ่อให้ ตอนที่ 19 Trash Hero_24.02.61

 Apr 2, 2018

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพทีพ่อให้ โปรเจ็กต์ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับกลุ่มบุคคล หรือบุลคลที่ทำความดี ทั้งนี้ยังนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 > อ่านต่อ 

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่
พ่อให้ ตอนที่ 18_17.02.61

 Mar 23, 2018

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป (ช่วงหนี่งของรายการสมุดโคจร On The Way) ทางช่อง 28

 > อ่านต่อ 

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่
พ่อให้ ตอนที่ 17 พยาบาลไร้หมวก_10.02.61

 Mar 14, 2018

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป ทางช่อง 3SD (ช่วงหนึ่งของรายการสมุดโคจร On The Way)

 > อ่านต่อ 

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่
พ่อให้ ตอนที่ 16 ศูนย์การเรียนรู้บ้านของพ่อ_03.02.61

 Mar 6, 2018

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป ทางช่อง 3SD (ช่วงหนึ่งของรายการสมุดโคจร On The Way)

 > อ่านต่อ 

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่
พ่อให้ ตอนที่ 15 มูลนิธิข้าวขวัญ_27.01.61

 Feb 28, 2018

หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 17:00 น. เป็นต้นไป ทางช่อง 3SD (ช่วงหนึ่งของรายการสมุดโคจร On The Way)

 > อ่านต่อ