PORTFOLIO พินิจนคร

RETURN TO PREVIOUS PAGE

พินิจนคร (Season 3) ตอน ภูพาน

 Aug 19, 2014

ภูพาน รอยพระยุคลบาทที่ยาตรา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2555

 > อ่านต่อ 

พินิจนคร (Season 3) ตอน สกลทวาปี

 Aug 19, 2014

ตอน สกลทวาปี...ถิ่นฐานคนหลากเชื้อชาติ พฤกศาสตร์อัศจรรย์แห่งอุดรทิศ ออกอากาศ : พุธ ที่ 14 มีนาคม 2555

 > อ่านต่อ 

พินิจนคร (Season 3) ตอน สกลนคร

 Aug 19, 2014

สกลนคร...แอ่งอารยธรรมขอมโบราณ ตำนานจอมทัพธรรมแห่งภาคอีสาน

 > อ่านต่อ 

พินิจนคร (Season 3) ตอน บางช้าง

 Aug 19, 2014

บางช้าง...สวนนอกแห่งกรุงสยาม แผ่นดินลือนามอัครศิลปิน ออกอากาศ : 29 กุมภาพันธ์ 2555

 > อ่านต่อ 

พินิจนคร (Season 3) ตอน สนามหลวง

 Aug 19, 2014

สนามหลวง...ทุ่งพระเมรุ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ถิ่นฐานงานช่างสิปป์หมู่ในพระนคร ออกอากาศ : วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 สถานี : Thai PBS

 > อ่านต่อ 

พินิจนคร (Season 2) ตอน พระปฐมเจดีย์

 Aug 19, 2014

พระปฐมเจดีย์ ปาฏิหาริย์แห่งสถูปสถาน โบราณคดีแห่งทวาราวดี ออกอากาศ : 16 กุมภาพันธ์ 2553

 > อ่านต่อ 

พินิจนคร (Season 3) ตอน บางระจัน

 Aug 19, 2014

ถิ่นวีรชนคนกล้า...พสุธาแหล่งโบราณคดีแม่น­้ำน้อย ออกอากาศ 1 กุมภาพันธ์ 2555

 > อ่านต่อ 

พินิจนคร (Season 2) ตอน ลพบุรี...เมืองใหม่

 Aug 19, 2014

เมืองใหม่ในยุคผลัดใบ สยามเปลี่ยนเป็นไทย ออกอากาศ 16 พฤศจิกายน 2552

 > อ่านต่อ 

พินิจนคร (Season 3) ตอน สะแกกรัง

 Aug 19, 2014

อัตลักษณ์ แห่งวิถีชีีวิตชาวแพ ชุมชนริมน้ำสายโบราณบ้านอุทัยธานี

 > อ่านต่อ 

พินิจนคร(Season 2) ตอน ท่าเตียน

 Aug 19, 2014

ท่าเตียน ปมปริศนาเมืองเก่า ฮาเตียน ยักษ์ หรือ อัคคีภัย ออกอากาศ 21 ธันวาคม 2552

 > อ่านต่อ 

พินิจนคร (Season 3) ตอน อุทัยธานี

 Aug 19, 2014

อุทัยธานี...สัญลักษณ์แห่งเมืองพระชนกจักร­ี ประเพณีท้องถิ่นดินแดนโบราณ ออกอากาศ : 11 มกราคม 2555

 > อ่านต่อ