เที่ยวให้สุด สมุดโคจร | ใต้แท้ สไตล์พัทลุง - พัทลุง | 20.11.62 [SPOT]

RETURN TO PREVIOUS PAGE
 

สัมผัสวิถีชีวิตแบบใต้แท้ๆ สไตล์พัทลุง เมืองเล็กๆ ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ดินแดนแห่ง 3 ภูเขา 3 ทะเลสาบ ชมวิถีชีวิตชาวนาและข้าวสังข์หยด ของดีเกษตรกรรมที่เป็นซิกเนเจอร์ของชาวพัทลุง ซึมซับวัฒนธรรมวิถีใต้ ต้นกำเนิดหนังตะลุง - มโนราห์

 

ตอนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ