“รายการสมุดโคจร” คว้ารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ
ประจำปี 2558

RETURN TO PREVIOUS PAGE

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการประจำปี พ.ศ. 2558 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา โดยมี นายกิตติพงษ์ โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธี
 
โดยโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจกรรมนันทนาการของประเทศ ซึ่งเป็นแบบอย่างการนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนในสังคม รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
 
สำหรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ได้รับรางวัล แบ่งออกเป็น 5 สาขา จำนวน 36 รางวัล ซึ่ง รายการสมุดโคจร บริษัท สานฟ้า จำกัด ได้รับรางวัลในสาขาที่ 4 รายการโทรทัศน์เพื่อนันทนาการดีเด่น
 

 

ตอนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ