S&P Kitchen for Kids 2015

RETURN TO PREVIOUS PAGE
 

โครงการดีๆ ที่มีชื่อว่า "S&P Kitchen for Kids 2015" ทาง "บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท" ได้จัดโครงการหนึ่งขึ้นเพื่อสังคม โดยมอบโรงครัวและโรงอาหารหลังใหม่ ให้กับทางโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้มี "คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน" ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทฯ เป็นตัวแทนส่งมอบให้กับทางโรงเรียน และนำทีมพนักงานเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม S&P แก่น้องๆ โดยมีคุณสุรชาติ เครือศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 พร้อมด้วยคุณวิสูตร คำนวนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบในโครงการนี้

 

ตอนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ