พินิจนคร: "หุบกะพง"

RETURN TO PREVIOUS PAGE

พินิจนครวันนี้จะพาผู้ชมไปชมโครงการตามประราชประสงค์ ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการแรกๆ ของประเทศไทย…

 

ตอนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ