"รายการสมุดโคจร On The Way" รับโล่ "รางวัลดีเด่น"

RETURN TO PREVIOUS PAGE

"รายการสมุดโคจร On The Way" โดยคุณจ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานฟ้า จำกัด รับโล่ "รางวัลดีเด่น"
ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสื่อมวลชน (สื่อโทรทัศน์) โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบโล่รางวัล ในงาน Thailand Energy Awards ประจำปี 2559 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา
ซึ่งภายในปีนี้ มีผลงานที่ชนะการประกวดจำนวนทั้งสิ้น 64 โครงการ จากจำนวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 260 โครงการ
 จากการประกวด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน , ด้านอนุรักษพลังงาน , ด้านบุคลากร , ด้านพลังงานสร้างสรรค์
และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน คิดเป็นมูลค่าการประหยัดพลังงานได้มากกว่า 2,200 ล้านบาทต่อปี
สามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกได้มากถึง 280,000 ตันต่อปี
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตอนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ