สานฟ้ามีความยินดีร่วมสนับสนุนกับ "พิธีมอบตำราอาหาร"

RETURN TO PREVIOUS PAGE
 

อีกหนึ่งกิจกรรม CSR เพื่อสังคม ที่ทางสานฟ้ามีความยินดีร่วมสนับสนุนกับ "พิธีมอบตำราอาหาร"
 
โดย บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท มีความใส่ใจในเรื่องโภชนาการของน้องๆเด็กวัยเรียน จึงจัดทำตำราอาหาร และเมนูจานโปรดสำหรับน้องวัยเรียนขึ้นมา โดยมี ดร.ผสุดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบเพื่อส่งต่อให้ รร.ในสังกัด กทม.

 

ตอนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ