เที่ยวให้สุด สมุดโคจร | ประจวบคีรีขันธ์ EP.1 | 18.12.62 [SPOT]

RETURN TO PREVIOUS PAGE
 

ท่องเมืองสามอ่าว ซึมซับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ณ ชุมชนแดนประตูใต้ ตามรอยวิถีแห่งอาชีพ เรียนรู้เส้นทางสับปะรด หนึ่งในสุดยอดสายพันธุ์คุณภาพ จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ตอนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ