เที่ยวให้สุด สมุดโคจร | เมืองเก่าเล่าเรื่อง - เชียงใหม่ | 06.11.62 [SPOT]

RETURN TO PREVIOUS PAGE
 

นั่งรถเขียวสี่ล้อ ผ่อเมืองเชียงใหม่ สัมผัสเสน่ห์นครสร้างสรรค์ ผ่าน 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง ณ เวียงเชียงใหม่ สัมผัสวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ซึมซับประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา ตราตรึงเสน่ห์ของโบราณสถานอันน่าหลงใหล

 

ตอนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ